Keresés a honlapon:

Fontos információk:

Az ERBO-PLAN Kft. vezetésével megalakult a Körösvölgyi Környezettechnológiai Klaszter

www.kk-klaszter.hu

             

Technológiai leírás

Technológiai leírás
mobil műszaki textíliából épített árvízvédelmi fal létesítéséhez

 

Előzmények:
A fejlesztés első fázisában vasbeton cölöpalapokhoz kapcsolt acél zártszelvény oszlopokhoz rögzített műszaki textíliát vizsgáltunk üzemi körülmények között olyan formában, hogy az oszlopok közötti mezőben a textília (ponyva) a terepre fektetetten acél kapókkal rögzült.
A kísérlet tanulságai alapján módosított szerkezet a következő:

 

Alapozás:
A szerkezet alapozása mindig az adott környezet geotechnikai adottságainak függvénye, de a szerkezetet megtámasztó oszlopok alapozásának méretezése kiborulás és elcsúszás ellen mindenképpen megoldandó. A stabil alapozás biztosítható pont- vagy sávalappal, ügyelve a szerkezet alatti – víznyomáskülönbségből adódó – szivárgások elleni védelemre. Jelen dokumentációban 80×80 cm-es vasbeton sávalap képezi az alapozási szerkezetet.

 

Felszerkezet:
A műszaki textíliából létesülő árvízvédelmi fal létesülhet néhány méteres távolságra éppúgy, mint több száz m, esetleg km hosszban. A legkisebb (3 m-nél kisebb) fesztáv esetén a ponyva oldalsó és alsó befogásának biztosítása szükséges. (3-24 m) fesztáv között is egy önálló ponyvát használunk melynek megtámasztása hasonló a 3 m-es fesztávú faléhoz, de közbülső oszlopok is segítik a fal állékonyságának biztosítását. 24 m feletti hosszban történő alkalmazásnál, ciklikusan ismétlődik a korábban leírt megtámasztási mód olyan formában, hogy az egyes ponyvaelemek 24 m hossz után egy közbülső oszlophoz kapcsoltan csatlakoznak egymáshoz.
A falszerkezet kezdő és végoszlopa a kapcsolódó szerkezethez rögzíthető.

 

A felszerkezet kapcsolódása az alapozáshoz:
Az árvízvédelmi fal az alapozásba fixen beépített DN 16 mm-es tőcsavaranyákhoz történik. A tartóoszlopok három db, míg az oszlopközökben a ponyva 5-5 db csavarral rögzül. A csavaranyák bebetonozott csőhüvelyben helyezkednek el 120 mm gerincszélességű rozsdamentes U-acélhoz kapcsoltan. A ponyva a tartóoszlopokként 3 mm-es falvastagságú 170×88 mm-es méretű kereskedelmi forgalomban kapható alumínium sátorprofilt használunk. Az oszlop állékonyságát a mellékelt rajzon bemutatott hegesztett erősítések, megtámasztások és furatok biztosítják. A ponyva az oszlopsarkakon kialakított kör alakú nútba csúsztatható a ponyvavégekre beépített un. kéderek segítségével. Ugyanilyen kéderek biztosítják a ponyva rögzítését az alapozáshoz, itt a rögzítést a ponyvára helyezett 120 mm gerincszélességű alumínium U szelvény biztosítja. A ponyva vízzárását az alaphoz rögzítéshez ragasztott lágygumi elemek segítik, míg a csatlakozó ponyva elemek oszlopok közötti vízzárását a ragasztott lágygumilemezek mellett un ponyva szoknyaelemek beépítése is biztosítja. Az oszlopok melletti vízzárást a rajzokon jelölt módon 3 mm falvastagságú 100×50 mm méretű alumínium zárt szelvényből létesített szorító idomok biztosítják. A szorító idomok felső rögzítésére a rajzon ábrázolt szorító bilincsek szolgálnak.
Az oszlopok és ponyva ármentes időben raktárban tárolandó mind az oszlopok, mind pedig a ponyvaelemek számozással azonosíthatók. A szerkezet felállításához bontásához 2-3 fő szükséges. A ponyvaelemek hajtogatva tárolhatók az egyik irányban az oszlopfesztávnak megfelelő számú „harmónikába” rendezve, míg magasságilag szélről befelé harmadoltan hajtogatottan. Egy elem súlya nem haladja meg 40-50 kg-ot.